Staat voor rechter wegens verkiezen speculatie en fraude boven betaalbare woonruimte

De Nederlandse Woonbond en de Huurdersvereniging Amsterdam hebben gisteren de Nederlandse Staat gedagvaard. Inzet van de zaak is de voorgenomen wijziging van het Woningwaarderingstelsel door minister Donner. Vele tienduizenden huurwoningen kunnen door deze maatregel geliberaliseerd worden, waardoor het beschikbare aanbod aan betaalbare woonruimte drastisch daalt.

Bewoners van Linnaeusstraat 70 en 72 in Amsterdam-Oost die vandaag eveneens de staat voor de rechter slepen, vormen een exemplarisch geval van wanbeleid en het uithollen van de socialehuurwetgeving.

Op 16 augustus 2009 werden de panden Linnaeusstraat 70-I,II,III en 72 II in gebruik genomen.  De eigenaar heeft sindsdien geen plannen gemaakt de panden fatsoenlijk te renoveren en te verhuren.  De jaren van leegstand en  gebrek aan onderhoud voor de kraakactie dreigen nu te worden voortgezet.

Zelfs de splitsingsvergunning die het stadsdeel in 2005 verleende, gebaseerd op vervalste splitsingspapieren, hebben deze vastgoedeigenaar niet aangezet tot actie. De Huurdersvereniging Oost deed in 2009 nog aangifte van valsheid in geschrifte bij deze splitsing maar daar werd tot op heden niets mee gedaan.

In 2009 heeft deze woongroep in een rechtzaak kunnen aantonen dat de eigenaar geen plannen met het gebouw heeft. De uitspraak van de rechter gaf hen het recht te blijven:
“[de kans bestaat dat] indien de ontruimingsvordering wordt toegewezen, de appartementen na deze ontruiming leeg zullen blijven staan. Gelet op de krapte op de huizenmarkt in Amsterdam wordt dit, indien hier geen rechtvaardiging voor is, onaanvaardbaar geacht.”

Nu de woongroep opnieuw tegenover de rechter staat verweert de eigenaar van de panden zich tot op heden slechts met de belofte zogenaamde leegstands-beheerders in de woningen te zullen plaatsen. Hiermee zal na jaren van leegstand en achterstallig onderhoud, wederom het teruggeven van de sociale huurwoningen aan de sociale woningvoorraad in tijden van ernstige woningnood, uitblijven.

De wet van Donner zal er voor zorgen dat bijna 80.000 Amsterdamse sociale huurwoningen in een klap boven de grens van de huisvestingswet uit komen en daarmee malafide vastgoed eigenaren meer dan ooit vrijspel krijgen.

Woongroep Linnaeus spant niet als enige kortgeding tegen staat aan!

De Nederlandse Woonbond en de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) hebben gisterenochtend de Staat der Nederlanden gedagvaard in kort geding. De huurdersorganisaties willen dat de rechter minister Donner van BZK verbiedt om de huurmaatregel in te voeren die de maximale huren in schaarstegebieden sterk verhoogt. Zij stellen dat de minister niet bevoegd is om deze maatregel te treffen en dus handelt in strijd met de wet. Ondertussen doet de staat niet, terwijl woningdieven panden opkopen om te speculeren, zo spant ze het paard achter de wagen.

Lees meer hier

Dit loopt de spuigaten uit!


Tijdens de deelraadsvergadering van stadsdeel Oost hebben de bewoners van Linnaeusstraat 70 I, II, III en 72-II een maquette aangeboden aan wethouder Reuten (portefeuille Wonen, Grote projecten, Ruimtelijke ontwikkeling en Stedelijke vernieuwing). Op de maquette zijn 75 brieven te zien die, gevouwen in de vorm van huisjes, als zinkende schepen in het water terechtkomen. Het staat symbool voor de 75.000 sociale huurhuizen die Amsterdam zal verliezen als gevolg van een huurmaatregel die minister Donner invoert per 1 oktober.

 

Daarnaast hebben wij talloze brieven overhandigd aan de wethouder, getekend door bezorgde buurtbewoners.

Woningen in tien schaarsteregio’s krijgen vanaf 1 oktober 15 of 25 punten extra binnen het woningwaarderingstelsel. Hierdoor zullen alleen al in Amsterdam 75.000 huizen boven de sociale huurgrens komen. Deze regeling geldt voor nieuwe huurcontracten en zal er dus voor zorgen dat bestaande huurders niet meer kunnen verhuizen — vergelijkbare woonruimte wordt onbetaalbaar! De doorstroming komt tot stilstand, waardoor startende huurders het nóg veel moeilijker krijgen om betaalbare woonruimte te vinden.

Als kapitein hopen wij dat wethouder Reuten het aandurft het roer om te gooien en een andere koers te varen in Stadsdeel Oost en alles op alles gaat zetten om zoveel mogelijk woningen in de sociale verhuur te houden. Het is tijd dat alle zeilen worden bijgezet en er eindelijk beleid gevoerd gaat worden daar waar het kan, zodat dit schip niet met man en huis vergaat!

We hebben veel steun gekregen van de mensen die samen met ons naar het stadsdeel zijn gekomen. Als u uw solidariteit ook wilt tonen, kom dan op 29 september om 14:30 naar Parnassusweg 220 om ons te steunen in onze strijd tijdens onze rechtszaak tegen de dreigende ontruiming van Linnaeusstraat 70-I, II, III en 72-II.

Geen ontruiming voor leegstand!

A.S. dinsdag 27 september: Inspreken
Tijdens de deelraadvergadering van Stadsdeel Oost zullen we de vele brieven overhandigen die we hebben ontvangen en uitleggen waarom ontruimen voor leegstand krankzinnig is. Deze vergadering is openbaar. Kom en laat zien dat je achter ons staat!
Dinsdag 27 september, 19:15 stipt – Oranje-Vrijstaatplein 2

A.S. donderdag 29 september: rechtszaak
Kort geding tegen de staat. Graag zien we je a.s. donderdag op Parnassusweg om ons te steunen in onze strijd.
Donderdag 29 september, 14:30 – Parnassusweg 220
Bekijk de poster

Doe mee met onze campagne!

Geachte buren en sympathisanten,

Zoals jullie wellicht weten wordt de woongroep Linnaeusstraat 70/72 bedreigd met ontruiming voor leegstand. Dit zullen wij aanvechten in een kortgeding tegen de staat op 29 september. Daarnaast voeren wij een bredere campagne in onze buurt en daarom ook bij het stadsdeel.

De woningen Linnaeusstraat 70I, II, III – 72II hebben langer dan vijf jaar leeg gestaan vooraleer wij er onze intrek namen. Ook nu lijkt de eigenaar nog steeds geen plannen te hebben om de woningen structureel in gebruik te nemen. Vanaf 1 oktober 2011 zal in deze buurt, de nieuwe wet van Piet Hein Donner al van kracht gaan. In Amsterdam zullen er 75000 huizen worden geliberaliseerd na leegkomst.

De bewonersgroep in de Linnaeusstraat 70/72 wil de panden terug in de sociale huur brengen en zo de speculatie met deze huizen tegengaan  in tijden waar mensen die het minder ruim hebben, de riem weer een gaatje strakker moeten trekken.

Om ons te steunen in onze strijd kan je een brief schrijven naar de deelraadsleden in Oost. Klik hier voor een voorbeeldbrief of ga zelf aan het schrijven. Idee is om de brieven eerst te verzamelen in de Linnaeusstraat zodat we ze samen kunnen overhandigen op 27 septemeber om 7.30pm tijdens de deelraad in het stadsdeelkantoor Oost.

Graag zien we u ook bij het stadsdeel op 27 september om de openbare vergadering bij te wonen en zo U steun te betuigen.

Vriendelijke groet,
Woongroep Linnaeusstraat 70-72

Adres van het stadsdeel Oost:
Oranje-Vrijstaatplein 2
1093 NG Amsterdam

De afbraak van sociale huur moet aan banden worden gelegd.

Geen ontruiming voor leegstand!

Buurtbrief 5
Linnaeusstraat 70-72

Amsterdam, 12 september 2011

Na een prachtige lente hebben we ons moedig door de natste zomer sinds 1906 geworsteld. Nu de herfst voor de deur staat en we ons in de gedachte kunnen wentelen dat de regen er gewoon weer bijhoort, zijn wij, de bewoners van Linaeusstraat 70-I,II,III en 72-II, onaangenaam verrast doordat 7 september jl. de politie ons een ontruimings-aankondiging overhandigde.

Ondanks de wet kraken en leegstand komt dit toch als een verrassing voor ons. Wij hoopten dat er een tendens bestond in Oost om ontruiming voor leegstand geen prioriteit te geven. Een bliksem bij heldere hemel dus.

De eigenaar van de panden Linnaeusstraat 70-I,II,III en 72-II heeft nog steeds geen plannen om de woningen structureel in gebruik te nemen. Hij heeft bovengenoemde woningen, meer dan 5 jaar leeg laten staan.

Dit gegeven, samen met de onrealistisch hoge koopprijs voor het ongerenoveerde Linnaeusstraat 72-I doet ons meer dan vermoeden dat de eigenaar wacht tot de woningprijzen in Amsterdam Oost zó hoog zijn dat hij er de hoofdprijs voor kan vragen.

Ook het inzetten van kraakwachten om de appartementen te bewaken vinden wij onaanvaardbaar. Je pand gebruiken als speculatieobject is schandalig in deze tijden van schrijnende krapte op de Amsterdamse woningmarkt, waar het zo goed als onmogelijk is een normaal huurcontract te krijgen. Een speculatieobject heeft de hoogste waarde als het op ieder moment leeg ter beschikking staat. Zodra een woning regulier verhuurd is, kan daarvan geen sprake zijn. In tegendeel: dan zitten er plots mensen met rechten in. Als kraakwacht heb je geen enkele kans op bescherming van huisvrede of andere woonrechten. Je kan vrijwel zonder aankondiging het huis worden uitgezet. Tevens is anti-kraak een grondige ondermijning van de huurwetgeving.

In november 2009 bepaalde de rechter nog dat ons belang op woonruimte groter was dan dat van de beschikbaarheid van een leegstaand pand voor de eigenaar. Nu, 7 september 2011, laat de gemeente samen met de politie weten dat ze ons binnen nu en acht weken willen ontruimen.

De afbraak van de sociale huur, de ontruiming van panden, maar ook de komst van het Amsterdam Manor Hotel en de aanbouw van de Oostpoort wijzen erop dat de prijzen in de Transvaalbuurt op alle vlakken zullen stijgen, van huurprijzen tot de prijs van een kop koffie.

Daar komt nog bij dat minster Piet Hein Donner op landelijk niveau probeert om alle huurprijzen duurder te maken waardoor de gemiddelde maximale huurprijs in Amsterdam stijgt met 25% en er 88.000 woningen na leegkomst kunnen worden geliberaliseerd. Zo zie je wel dat het water altijd naar de zee loopt.

In straten zoals de Linnaeusstraat zal de nieuwe ontwikkeling op de huurmarkt zich het meest laten voelen. Wanneer er geen limiet op de huurprijs meer is, zal dit er uiteindelijk toe leiden dat het in de toekomst winstgevender wordt te verhuren dan te verkopen. Alle mensen die nu nog huren binnen het huidige systeem zullen nooit meer in deze buurt kunnen wonen als zij moeten verhuizen. Het lijkt wel alsof de markt en de regering samen hebben besloten dat ook ú binnenkort niet rijk genoeg bent om in de Transvaalbuurt te wonen.

Met dit soort praktijken lijkt Amsterdam Oost in de toekomst zijn huidige sociale diversiteit te verliezen.

U kunt ons steunen door een brief te schrijven waarin u vindt dat wij moeten blijven. We hebben al enkele reacties van buren mogen ontvangen. Waarvoor dank. Wij scharen ons samen met anderen in een wijdere Oost-campagne.Wij vechten de ontruiming aan in een rechtzaak waarop u van harte bent uitgenodigd om deze bij te wonen op 29 september om 14u30 te Parnassusweg 220 of steun ons wanneer wij inspreken op de deelraad en kom met ons naar het stadsdeel. Of kom gewoon gezellig eens langs voor een kop koffie of thee.

http://twitter.com/#!/linnaeusstraat
http://linnaeus.squat.net/