Ontruiming Linnaeusstraat 70-72

ME verwijdert banners Linnaeusstraat 72

Foto Nico Jankowski

Na een twee jaar lange strijd met een gewonnen rechtzaak, een verloren rechtzaak en een verhaal dat zowel de stadsdeelraad en de gemeenteraad filnk heeft bezig gehouden is woongroep Linnaeusstraat 70 I,II,III en 72II dinsdag 1 november ontruimd.

Jullie zagen vast eerder krakers op tv, gepaard gaande met veel machtsvertoon, maar gewoonlijk komen de beweegredenen niet erg aan bod. Op dinsdag kwam het ontruimimgscircus, georkestreerd door de Mobiele Eenheid naar Oost. Dat wij niet zomaar vertrekken en de sleutel inleveren bij de eigenaar leggen we graag even uit.

In onze voorgaande buurtbrieven hebben we u telkens op de hoogte gehouden van onze strijd tegen de specualatieve parktijken van de eigenaar van de woningen. Ook hebben we alles op alles gezet om de politiek te doen overtuigen dat deze woningen in de sociale verhuur moeten blijven in plaats van in de verkoop omdat ze al veel te lang hebben leeg gestaan en omdat het Amsterdams woningbeleid dit zo bepaalt. De huurdersvereniging Oost en een overgrote meerderheid in de deelraad Amsterdam-Oost was het met ons eens. Helaas zijn we toch ontruimd om plaats te moeten maken voor antikrakers die nu door de eigenaar in de appartementen zijn gezet. Dit, terwijl wij op verschillende manieren de dialoog hebben gezocht met de eigenaar en oplossingen als huur hebben aangeboden.
Het openbaar ministerie vindt het kennelijk ok om mensen hun huisrecht te ontnemen en te vervangen door antikrakers die de woningen ook niet duurzaam mogen huren, zodat de eigenaar zijn speculatieve voordeel uit de leegstaande panden trekt tot de markt weer aantrekt. De week voor de ontruiming is er nog een controletelling uitgevoerd door Dienst Wonen om de onzekerheid over de rol van de gemeente bij de handhaving in het kader van de Leegstandswet en de uiteenlopende puntentelling te achterhalen. De resultaten worden duidelijk niet afgewacht.Deze verkapte leegstand vinden wij absoluut onacceptabel en daarom verlaten wij ons ‘thuis’ dan ook niet zomaar uit vrije wil.

ME verlaat Linnaeusstraat 70 om gereedschap te gaan huren

Foto: Nico Jankowski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>