Buurtbrief 2

Twee weken na de kraak

Buurtbrief 2, 29 augustus 2009

Beste buren,

Zoals we al aangaven in onze eerste buurtbrief hebben wij op zondag 16
augustus de woningen Linnaeusstraat 72-2, 70-1, 70-2 en 70-3 in
gebruik genomen. Na de kraak zijn wij er via de buren achtergekomen
dat de etages zelfs nog langer leeg stonden dan wij in eerste
instantie dachten.

Nadat wij veel positieve reacties ontvingen vanuit de buurt hebben wij
vorige zaterdag de buurt uitgenodigd voor een open dag. De
housewarming werd goed bezocht en we ontvingen veel positieve
reacties. Sindsdien hebben wij onze woonkamer al een beetje kunnen
inrichten met spullen die we van de buurt gekregen hebben, waarvoor we
zeer dankbaar zijn.

Kort na de kraak zijn wij in gesprek geweest met de eigenaar en zijn
twee zonen en hebben aan hen uitgelegd waarom wij deze woningen
gekraakt hebben. Wij hebben de eigenaar bovendien aangeboden de woningen van hem te huren. De eigenaar stelde voor een week later hier over verder te praten; op deze toezegging wachten wij nog steeds.

Helaas kwamen de zonen van de eigenaar twee dagen later bij ons langs.
Zij probeerden bij ons naar binnen te dringen en verschaften zich
toegang tot het dak van `t Kruidvat achter het huis teneinde ons te
fotograferen. Dit was een totaal onverwachte actie die wij gezien het
positieve contact twee dagen daarvoor niet hadden verwacht. Deze
intimiderende opstelling heeft de goede hoop aangetast dat wij dit met
de eigenaar konden oplossen. In de tussentijd proberen wij nog wat
achtergelaten bouwspullen terug te geven aan de eigenaar, maar ook dit
gaat erg moeizaam.

Zoals al in de eerste buurtbrief werd aangegeven hebben wij deze
etages gekraakt omdat in een stad als Amsterdam, met zo’n schrijnend
tekort aan betaalbare woonruimte, het sociaal onaanvaardbaar is om
woningen langdurig aan het woningbestand te ontrekken. Het gaat ons er
dus om dat deze onttrekking ophoudt en dat er een sociaal aanvaarbare,
structurele oplossing komt waardoor de etages niet weer in leegstand
vervallen. Maar goed, wij staan er altijd voor open dat de dialoog
tussen ons en de eigenaar weer hervat wordt.

En nu wat lichtere zaken! Wij hopen dat jullie van de open dag op 22
augustus hebben genoten. Wij zullen binnenkort nog zo’n opendag
houden. In de tussentijd aarzel niet om bij ons aan te kloppen voor
een kopje thee of koffie!

Groetjes van de nieuwe bewoners van Linneausstraat 70 1/2/3- en 72
2hoog.

Email: linnaeus@squat.net
http://linnaeus.squat.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>