Inspreken commisie wonen: woonstrijd stopt niet bij ontruiming

Zoals jullie wellicht niet ontgaan is, zijn wij begin deze maand met veel machtsvertoon uit de woningen waar we de afgelopen twee jaar met veel plezier gewoond hebben, ontruimd. We hadden jullie in onze laatste buurtbrief laten weten dat we dit niet zonder slag of stoot zouden laten gebeuren. Op de dag van de het ontruimingscircus hebben we ons geweldloos verzet. Hoewel onze woongroep helaas niet meer is, is het laatste woord echter nog niet gezegd. Daarom gaan we maandagavond 28 november om 20u nog een keer onze stem laten horen in het stadsdeel tijdens de commissie wonen. Deze heeft ons laten weten onze ontruiming als zeer spijtig te hebben ervaren, maar helaas niets voor ons of soortgelijke situaties in de toekomst te kunnen betekenen. Op de resultaten van de controle van Dienst Wonen, waar overigens door het stadsdeel is op aangedrongen, is niet gewacht. De uitslag van deze telling zou ons meer inzicht verschaffen rondom de bestemming van deze panden als sociale huurwoningen. Deze recente informatie gooien we graag op tafel. De strijd voor een sociaal en toegankelijk woonbeleid is immers nog lang niet gestreden. Lees de inspreektekst Continue reading

De ontruiming in de media

De ontruiming in de media

IndyMedia: “Persbericht Ontruimingsgolf 01-11-11″
IndyMedia: “(update) 2e Persbericht Ontruimingsgolf 01-11-11″
SP: “Burgemeester te snel met ontruiming Linnaeusstraat”
Dwars door de Buurt: “Rechter schuift verantwoordelijkheid leegstand af” (pagina 7)
Dwars door de Buurt: “Oost Brokkelt” (pagina 4)
AT5: “Panden ontruimd, krakers vastgeketend”
AT5: “Krakers met armen in olievat”
RTV N-H: “Tien kraakpanden ontruimd: elf aanhoudingen” (+ audiointerviews)

 
Continue reading

Ontruiming Linnaeusstraat 70-72

ME verwijdert banners Linnaeusstraat 72

Foto Nico Jankowski

Na een twee jaar lange strijd met een gewonnen rechtzaak, een verloren rechtzaak en een verhaal dat zowel de stadsdeelraad en de gemeenteraad filnk heeft bezig gehouden is woongroep Linnaeusstraat 70 I,II,III en 72II dinsdag 1 november ontruimd.

Jullie zagen vast eerder krakers op tv, gepaard gaande met veel machtsvertoon, maar gewoonlijk komen de beweegredenen niet erg aan bod. Op dinsdag kwam het ontruimimgscircus, georkestreerd door de Mobiele Eenheid naar Oost. Dat wij niet zomaar vertrekken en de sleutel inleveren bij de eigenaar leggen we graag even uit.

In onze voorgaande buurtbrieven hebben we u telkens op de hoogte gehouden van onze strijd tegen de specualatieve parktijken van de eigenaar van de woningen. Ook hebben we alles op alles gezet om de politiek te doen overtuigen dat deze woningen in de sociale verhuur moeten blijven in plaats van in de verkoop omdat ze al veel te lang hebben leeg gestaan en omdat het Amsterdams woningbeleid dit zo bepaalt. De huurdersvereniging Oost en een overgrote meerderheid in de deelraad Amsterdam-Oost was het met ons eens. Helaas zijn we toch ontruimd om plaats te moeten maken voor antikrakers die nu door de eigenaar in de appartementen zijn gezet. Dit, terwijl wij op verschillende manieren de dialoog hebben gezocht met de eigenaar en oplossingen als huur hebben aangeboden.
Het openbaar ministerie vindt het kennelijk ok om mensen hun huisrecht te ontnemen en te vervangen door antikrakers die de woningen ook niet duurzaam mogen huren, zodat de eigenaar zijn speculatieve voordeel uit de leegstaande panden trekt tot de markt weer aantrekt. De week voor de ontruiming is er nog een controletelling uitgevoerd door Dienst Wonen om de onzekerheid over de rol van de gemeente bij de handhaving in het kader van de Leegstandswet en de uiteenlopende puntentelling te achterhalen. De resultaten worden duidelijk niet afgewacht.Deze verkapte leegstand vinden wij absoluut onacceptabel en daarom verlaten wij ons ‘thuis’ dan ook niet zomaar uit vrije wil.

ME verlaat Linnaeusstraat 70 om gereedschap te gaan huren

Foto: Nico Jankowski

Reclaim de buurt

Kom op 30 oktober naar de Reclaim de Buurt manifestatie om 14 uur @ ’t Blijvertje, 3e Oosterparkstraat 64! Met muziek, toespraken, eten en een mobiele tentoonstelling spreken we ons uit tegen de afbraakpolitiek en voor een leuke, diverse en betaalbare buurt.

De overheid lijkt het niet langer als taak te zien om huurders te beschermen en woningzoekenden een plek te geven. Keer op keer mogen eigenaren regels overtreden zonder dat wordt ingegrepen, terwijl degenen die zich daartegen verzetten worden aangepakt.

Het gaat niet alleen om een dak boven je hoofd en inspraak maar ook om een leuke en diverse buurt. Stap met ons mee in een kleurrijke demonstratie door de buurt waarbij buurtbewoners hun ervaringen delen over de stadsvernieuwing en de buurtverandering.  Continue reading

Verhalen van buurtbewoners uit de Transvaalbuurt

Binnenkort nemen buren, krakers en huurders afscheid van de woongroep Linnaeusstraat 70-72. Dit willen we graag samen met jullie doen. Op 3O oktober spreken we ons uit tegen de afbraakpolitiek en voor een leuke, diverse en betaalbare buurt met muziek, toespraken, eten en een mobiele tentoonstelling. Buurtbewoners delen hun ervaring over stadvernieuwing en veranderingen in de buurt.  Continue reading

Rechter schuift verantwoordelijkheid leegstand door naar politiek en belangenorganisaties

Op 13 november jl. oordeelde de rechter in haar uitspraak in het kortgeding van de woongroep Linnaeusstraat vs de staat in het voordeel van speculatie en leegstand. De aangekondigde strafrechtelijke ontruiming kan doorgaan. Uit  voornemens om de woningen na de ontruiming in beheer te geven aan Ad Hoc beheer, blijkt voldoende de intentie van de eigenaar om de woningen niet langdurig leeg te laten staan, aldus de rechter.

De Wet Kraken en Leegstand is een mes dat aan één kant snijdt en wordt enkel toegepast in het geval van het beëindigen van een illegale toestand, zijnde kraken. Wanneer er moet worden gekeken of woningen niet ongeoorloofd leegstaan of onttrokken worden aan de sociale woonvoorraad wordt de hete aardappel doorgeschoven naar de politiek en belangenorganisaties. Continue reading

Deelraad Oost wil dat centrale stad zorgt dat Linnaeusstraat verhuurd wordt

Op 27 september 2010 werd in de deelraadsvergadering in Amsterdam Oost een motie aangenomen betreffende de Linnaeusstraat 70-72 waarin “het dagelijks bestuur wordt opgedragen Bij Dienst Wonen Zorg en Samenleving aan te dringen op handhaving van de regionale huisvestingsmaatregel.” De dienst is belast met handhaving in dergelijke zaken en wordt dan ook verzocht hun taak uit te voeren om zo de eigenaar van de panden tot verhuur aan te zetten.

Van de zes woonetages die de eigenaar alleen al op de Linnaeusstraat 70-72 bezit, wordt er maar één verhuurd. Sinds een jaar zit er anti-kraak op een andere etage. De overige vier etages werden op 16 augustus 2009 in gebruik genomen door de woongroep na jarenlange leegstand. De huidige woongroep deed doorheen de jaren meermaals een aanbod om de panden te kunnen huren of naar een andere oplossing te zoeken, maar de eigenaar hield het been stijf. Tijdens de rechtzaak die de woongroep voerde op 29 september jongsleden bleek dat de eigenaar nog steeds geen geloofwaardige plannen kan neerleggen om de woningen structureel van gebruik te voorzien.

Met het aannemen van de motie door de deelraad Oost wordt de woongroep in hun aanklacht tegen de leegstand van deze woningen gesteund.

Lees hier de motie: 155. motie Linnaeusstraat 70-72 SP – aangenomen kopie 1

Artikel in Dwars door de buurt

Heeft u de nieuwste editie van de #Dwars krant al ontvangen? Kijk dan snel op pagina twee voor het artikel ‘Weggesplitst staat netjes’ over de situatie op de Linnaeusstraat. Hier staat uitgelegd wat speculatie voor de buurt betekent en waarom de bewoners van Linnaeusstraat 70-I, II, III en 70-II bedreigd worden met ontruiming. U kunt het het ingescande artikel ook online lezen!