Rechter schuift verantwoordelijkheid leegstand door naar politiek en belangenorganisaties

Op 13 november jl. oordeelde de rechter in haar uitspraak in het kortgeding van de woongroep Linnaeusstraat vs de staat in het voordeel van speculatie en leegstand. De aangekondigde strafrechtelijke ontruiming kan doorgaan. Uit  voornemens om de woningen na de ontruiming in beheer te geven aan Ad Hoc beheer, blijkt voldoende de intentie van de eigenaar om de woningen niet langdurig leeg te laten staan, aldus de rechter.

De Wet Kraken en Leegstand is een mes dat aan één kant snijdt en wordt enkel toegepast in het geval van het beëindigen van een illegale toestand, zijnde kraken. Wanneer er moet worden gekeken of woningen niet ongeoorloofd leegstaan of onttrokken worden aan de sociale woonvoorraad wordt de hete aardappel doorgeschoven naar de politiek en belangenorganisaties.

Dat Stadsdeel Oost bij Dienst Wonen Zorg en Samenleving zal aan dringen op handhaving van de regionale huisvestingsverordening en het vertrouwen dat door de huurdersvereniging op de panden Linnaeusstraat 70 en 72 zal worden gelet,  is voor de voorzieningsrechter voldoende om te oordelen in het voordeel van een speculant die zijn woningen jarenlang heeft laten leegstaan en op allerlei manieren probeert de wetgeving te omzeilen. Dat de eigenaar reeds jarenlang zijn plicht om de woonruimtes beschikbaar te stellen niet nakomt doet daar niets aan af. Daarenboven is het schandalig in deze tijden van schrijnende krapte op de Amsterdamse woningmarkt, waar het zo goed als onmogelijk is een normaal huurcontract te krijgen, in te zetten op anti-kraak. Een speculatieobject heeft net de hoogste waarde als het op ieder moment leeg ter beschikking staat. Zodra een woning regulier verhuurd is, kan daarvan geen sprake zijn. In tegendeel: dan zitten er plots mensen met rechten in. Dat de rechter hiervoor kiest is nog maar eens een signaal in de verkeerde richting op de kap van woningzoekenden.

De rechter verschuilt zich achter de  idee dat handhaving van huisvestingsbeleid automatisch volmaakt is, dit strookt natuurlijk niet met de realiteit. Het is een publiek geheim dat zulk beleid alleen gehandhaafd wordt wanneer een belanghebbende er telkens op aandringt. Door de huidige bewoners te verwijderen zal de kans dat deze woningen terugkeren naar structureel gebruik juist aanzienlijk kleiner worden.

In ieder geval zet de woongroep Linnaeusstraat haar strijd om de panden in de sociale verhuur te krijgen voort.

Daarnaast scharen wij ons samen met vele anderen in de campagne tegen de afbraak van de sociale huisvesting, de gedwongen verhuizingen van huurders en het slopen van mooie panden.

De overheid lijkt het niet langer als taak te zien om huurders te beschermen en woningzoekenden een plek te geven. Keer op keer mogen eigenaren regels overtreden zonder dat wordt ingegrepen terwijl degenen die zich daar tegen verzetten worden aangepakt.

Reclaim de buurt
Op 30 oktober  2011 zullen wij de straat op gaan in een kleurrijke demonstratie door de buurt waarbij buurtbewoners hun ervaringen delen over de stadsvernieuwing en de buurtverandering. Er zijn bandjes, samba en een mobiele tentoonstelling. Laat je stem horen tegen de afbraakpolitiek en voor een leuke, diverse en betaalbare buurt. Kom om 14.00 naar ’t Blijvertje, Derde Oosterparkstraat 64h.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>