Inspreken commisie wonen: woonstrijd stopt niet bij ontruiming

Zoals jullie wellicht niet ontgaan is, zijn wij begin deze maand met veel machtsvertoon uit de woningen waar we de afgelopen twee jaar met veel plezier gewoond hebben, ontruimd. We hadden jullie in onze laatste buurtbrief laten weten dat we dit niet zonder slag of stoot zouden laten gebeuren. Op de dag van de het ontruimingscircus hebben we ons geweldloos verzet. Hoewel onze woongroep helaas niet meer is, is het laatste woord echter nog niet gezegd. Daarom gaan we maandagavond 28 november om 20u nog een keer onze stem laten horen in het stadsdeel tijdens de commissie wonen. Deze heeft ons laten weten onze ontruiming als zeer spijtig te hebben ervaren, maar helaas niets voor ons of soortgelijke situaties in de toekomst te kunnen betekenen. Op de resultaten van de controle van Dienst Wonen, waar overigens door het stadsdeel is op aangedrongen, is niet gewacht. De uitslag van deze telling zou ons meer inzicht verschaffen rondom de bestemming van deze panden als sociale huurwoningen. Deze recente informatie gooien we graag op tafel. De strijd voor een sociaal en toegankelijk woonbeleid is immers nog lang niet gestreden. Lees de inspreektekst

We nodigen jullie graag uit om te komen luisteren vanaf 2Ou in de raadszaal van het stadsdeelkantoor. Kan u er niet bij zijn, dan kun u hieronder de tekst erop nalezen.

Inspreektekst voormalige woongroep Linnaeusstraat, Commissie Wonen, 28 november 2011

Op 27 september heeft de Raad een motie aangenomen waarin we jullie vroegen aan te dringen bij de centrale stad op handhaving van de huisvestingsverordening mbt de panden Linnaeusstraat 70-72.

Op 4 oktober stuurde de Raad een brief naar Dienst Wonen, Zorg en Samenleven.

Op 28 oktober kwam Dienst Wonen langs in Linnaeusstraat voor een meting omwille van omstreden puntentellingen in het verleden.

Op 1 november zijn de woningen Linnaeusstraat 70I,II,III en 72II ontruimd. Een antwoord van de Dienst Wonen werd niet afgewacht.

Op 9 november kregen we antwoord van u op ons raadsadres:

Het stadsdeel heeft geen middelen de gebruikers te ondersteunen zodat exploitatie in de sociale huur mogelijk is.”Overigens om financiële steun hebben wij nooit gevraagd, enkel dat u de taken zou uitvoeren die het stadsdeel zou moeten doen en ons ruimte geven om onze pogingen tot legalisatie een kans te geven om zo deze woningen voor de sociale verhuur te redden uit de handen van Donner.

Verder vroegen wij, u uit te spreken tegen niet-structureel gebruik van de woningen en druk uit te oefenen op de centrale stad. U schrijft ‘Het beleid van de burgemeester is niet ontruimen voor leegstand’, en daarom zou het stadsdeel geen druk moeten uitoefenen. Dat dit in de praktijk een grove leugen is, weten jullie zelf wellicht ook. Daarnaast waren jullie op de hoogte gesteld dat de voormalige bewoners van de panden in de Linnaeusstraat zouden worden ingeruild voor leegstandsbewakers van Ad Hoc. In de raad waren jullie het er nog roerend over eens dat het inzetten van leegstandsbewaking geen structureel gebruik is, en dus een verkapte vorm van leegstand.

Ook stellen jullie het als uw taak “differentiatie in de woonruimtevoorraad te realiseren en voldoende voorraad particuliere huurwoonruimten met een huur beneden de huurtoeslaggrens te behouden.” Wel nu, hier had een uitgelezen kans voor het stadsdeel gelegen om hier zowel woningen te behouden voor de sociale woningvoorraad, als haar bewoners te ondersteunen.

Het stadsdeel slaat ons om de oren met woorden als burgerinitiatief en participatie maar wanneer het daadwerkelijk iets kan doen om bewoners te ondersteunen die zich actief inzetten voor de buurt wast het stadsdeel haar handen in “De mogelijkheden zijn beperkt.”

Nog voor de huidige structuur van stadsdelen zal worden opgeheven in 2014 heft het hiermee zichzelf al op. De vraag rijst dan waarmee het stadsdeel zich wel wenst bezig te houden? Of is het misschien al te veel gevraagd dat het stadsdeel gewoon haar werk uitvoert?

Op 21 november werden de resultaten van de nieuwe telling van Dienst Wonen bekend gemaakt. Hier zien we dat de Dienst dankbaar gebruik maakt van de 25 Donnerpunten die pas per 1 oktober 2011 zijn ingevoerd – en overigens nog steeds onder de rechter zijn in een bodemprocedure van de Woonbond en de Huurdersvereniging Amsterdam.

Vanaf 1996 is er niet gehandhaafd, bij de verlening van de splitsingsvergunning in 2005 is er niet gehandhaafd, bij de kraak in 2009 is er niet gehandhaafd en nu we na 1 oktober zijn zegt de Dienst Wonen: ‘we kunnen niet meer handhaven’. Zonder de Donnerpunten, zijn dit vergunningplichtige woningen. *

Wanneer speculanten en vastgoedmaffia het Amsterdamse woonbeleid omzeilen en het stadsdeel om de tuin leiden met valse puntentelling kijkt het stadsdeel gewoon de andere kant op. Wanneer mensen die opkomen voor een sociaal en toegankelijk woonbeleid vragen om de misstanden aan te pakken, wordt er jarenlang gelanterfanterd tot er uiteindelijk kan gezegd worden, we kunnen de klok niet terugdraaien.

Ondertussen luidt Stadsdeel Oost de noodklok over de maatregel van minister Donner om huurwoningen met 25 punten op te waarderen terwijl ze klokkenluiders die misstanden rapporteren over het onttrekken van huurwoningen uit de voorraad de rug toe keert. In Oost zou zo een kwart van de sociale huurwoningen in de vrije sector belanden. Het aantal sociale huurwoningen in het goedkoopste segment daalt van veertienduizend naar minder dan vierduizend. De kans op een passende woning voor de groep die hierop is aangewezen, wordt in de particuliere sector, zelfs door meneer Reuten ‘praktisch nihil’ geschat. Het stadsdeel echter geeft al jaren lang haar impliciete dan wel actieve toestemming aan corporaties en huiseigenaren om woningen te verkopen dan wel uit de voorraad te verwijderen. Als gevraagd wordt om haar rug recht te houden zegt het stadsdeel dat ze daar niet over gaat, wat vaak onwaar is en in ieder geval gemakzuchtig.

De voormalige bewoners van de Linnaeusstraat en kraakgroep Oost zullen deze zaak nauwlettend in het oog houden. Vanaf 1 januari ligt de mogelijkheid** er de woningen in de sociale verhuur te krijgen. Wij hopen dan ook van harte dat het stadsdeel deze kans met beide handen aangrijpt en stappen onderneemt indien Dienst Wonen geen volwaardige huurder voordracht en de malafide eigenaar nogmaals de dans ontspringt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>